Tôi đã cố gắng để thích tập thể dục. Tôi đã cố gắng chạy bộ, luôn cố gắng để mang một tấm tham tap yoga cao cap tới phòng