Tôi đã cố gắng chạy bộ, luôn cố gắng để mang một tấm tham tap yoga tới phòng tập, đi xe đạp, bơi lội, chơi bóng, đến